Volvo Reseklubb

Under andra halvan av 1959 lanserar Volvos försäljningsavdelning Volvo Reseklubb, eller Volvo Travel Club, öppen för alla ägare av en Volvo såväl privat som i tjänsten. Klubben blir snabbt populär och i en artikel i kundtidningen Ratten från 1960 påstår man att tillströmningen av nya medlemmar ligger runt 500 i veckan.

Som medlem tillhandahölls man information i alla typer av frågor kopplade till utlandsresor både på semestern och under resor i tjänsten. Det gällde hjälp att planera resan, göra bokningar, utföra service, juridisk och praktisk hjälp vid olycksfall, osv. – detta då Volvo tillhandahöll servicen genom sina Volvohandlare och generalagenter runt om i Europa. Man erbjöd även biluthyrning och ordnade med olika typer av resor med bilen som utgångspunkt.

Volvo Travel Club hade fasta kontor i Köpenhamn, Hamburg, Frankfurt, Haag, Bryssel, Paris, Basel, Zürich, Montreux, Lugano, Wien, Rom, Nice och Barcelona utöver kontoren i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Som medlem gick det även bra att använda något av dessa 17 kontor som fast adress under sin utlandsvistelse, exempelvis för att få sin post.

”Volvo Reseklubb lämnar inte medlemmen i sticket, när han passerat landets gräns. I var och en av de sjutton basstäderna finns ett fast reseklubbskontor, som ständigt står berett att hjälpa honom tillrätta med nästan vilka problem som helst. Här kan han få råd beträffande färdvägar, hotell, vägförhållanden, inköpskällor, teknisk service, etc., här ordnar man med hotellreservationer och ger pålitlig hänvisning till bra bilverkstäder och servicestationer.”

Medlemstidningen Tripp utkom med sex nummer per år, i början i form av stenciler som postades ut till medlemmarna men från 1960 i tidningsform. I tidningen ges tips om upplägg av bilrelaterade resor och den innehåller även artiklar och kåserier ”avsedda att helt allmänt stimulera reseintresset.” Medlemmarna fick även en bilkarta över Sverige liksom ett idag ganska eftertraktat emblem att fästa i grillen samt en medlemsnål att fästa på kavajslaget. Medlemskostnaden var 15 kr per år, men ville man kunde man prenumerera enbart på tidningen för 2 kr per år. Medlemsskap gick bara att lösa för Volvoägare bosatta i Sverige.

Klubben blev tyvärr inte långvarig och den försvann mot mitten av 1960-talet. Oklart varför.


Volvo Reseklubb. Trycknummer saknas (troligen från 1959)

Volvo Reseklubb – information

Omslagsbild till Volvos Bilkarta över Sverige 1960
Tripp #1 1960.