Typbeteckningar

Volvo Amazon serietillverkades under 15 år i 14 årsmodeller i tre olika karosser och i flera olika utföranden. För att särskilja dessa och deras kombinationer från varandra används typbeteckningar. För att förstå typbeteckningarna underlättar det om man först tittar på de olika karosserna och utförandena samt vilka kombinationer av dessa som tillverkades.

Det är även bra med en förståelse både kring begreppet årsmodell och hur det inte är samma sak som kalenderår. Volvo själva börjar dock inte använda begreppet årsmodell förrän kring 1960, efter det att man tvingats in i det som en följd av sin lansering av Amazon och PV 544 i USA 1959. En konsekvens av det är att Amazoner med årsmodell före 1961 inte riktigt passar in i mallen. Det är med andra ord lite rökigt kring just årsmodeller mellan 1957 och 1961. Så som vi känner till årsmodell efter 1961 är att de omfattar bilar producerade mellan industrisemestrarna. Till exempel började årsmodell 1962 tillverkas i augusti 1961 och slutade tillverkas i juli 1962.

Avsnitt:
Karosser
Utföranden
Typbeteckningar
Typbeteckningar 1957-1960
Typbeteckningar 1961-1970
Polisutförande
Militärutförande
Varuvagn
Förekommande typbeteckningar
Andra benämningar
Typskyltar
S-koder
Matching numbers

Karosser

Volvo Amazon tillverkades i tre olika karosser. Från början med årsmodell 1957 endast i fyradörrars sedan, vilken benämns P 120 (ibland även P 1200 men då avses de allra första årsmodellerna). Fyradörrars kaross slutade tillverkas i december 1966 och finns alltså kvar till och med halva årsmodell 1967. En bit in i årsmodell 1962, i oktober 1961, introduceras även tvådörrars sedan (kallas ibland coupe på utrikiska), vilken benämns P 130. Den lever kvar till det bittra slutet 1970 och den sista tillverkade Amazonen är följdaktligen en P 130. Senare under årsmodell 1962, i februari 1962, tillkommer Volvo Amazon Herrgårdsvagn, vilken benämns P 220. Sista årsmodellen för Herrgårdsvagnen är 1969 (även om den sista Herrgårdsvagnen tillverkades i oktober 1969, vilket är under 1970 års produktion).

P 1200Fyradörrars sedan av tidig årsmodell (1957 – 1958)
P 120Fyradörrars sedan (även P 1200), årsmodell 1957 – 1967
P 130Tvådörrars sedan, årsmodell 1962 – 1970
P 220Herrgårdsvagn (fem dörrar), årsmodell 1962 – 1969

Utföranden

Volvo Amazon finns i fyra olika utföranden: standardutförandet Favorit, specialutförandet 121, sportutförandet 122 S samt top of the line-modellen 123 GTVolvo Amazon och Volvo Amazon Sport byter tidigt namn till Volvo 121 respektive Volvo 122 S på marknader utanför Skandinavien på grund av varumärkesintrång med den tyska mopedtillverkaren Kreidler. Från september 1958 används 121 respektive 122 S konsekvent utanför Skandinavien medan Amazon respektive Amazon Sport används under hela modellens livslängd (fram till 1970) inom Skandinavien. För en enda årsmodell, 1962, används på den då nylanserade Amazon Herrgårdsvagn andra modellbeteckningar, nämligen 221* för specialutförandet och 222* för sportutförandet (endast Nordamerika). Nedan framgår vilka utföranden som fanns med vilka karosser under vilka modellår:

Kaross
UtförandeP 1200P 120P 130P 220
Volvo Amazon1957 – 1958
Volvo Amazon Sport1958
Volvo 1211958 – 19671962 – 19701963 – 1969
Volvo 221*1962
Volvo 222*1962
Volvo 122 S1958 – 19671962 – 19701963 – 1968
Volvo 123 GT1967 – 1970
Volvo Amazon Favorit1966 – 1968

* Volvo 221 är en P 220 kaross i 121 utförande som försågs med 221-emblem endast första modellåret (1962). På samma sätt är Volvo 222 en P 220 kaross i 122 S utförande som försågs med 222-emblem endast första modellåret (1962). Båda dessa såldes bara på ett begränsat antal marknader.

Så redan lite rörigt. Men vi kan förkorta ned och förenkla tabellen ovan en hel del genom att sluta leka med ord och krasst konstatera att P 1200 och P 120 är samma kaross samt att Amazon, 121 och 221 faktiskt är samma utförande med olika benämningar på olika marknader (och även viss ambivalens hos Volvo kring Herrgårdsvagnen just årsmodell 1962). Samma sak gäller Amazon Sport, 122 S och 222. Tabellen ser med andra ord egentligen ut så här:

Kaross
UtförandeP 120P 130P 220
1211957 – 19671962 – 19701962 – 1969
122 S1958 – 19671962 – 19701962 – 1969
123 GT1967 – 1970
Favorit1966 – 1968

Ett utförande, t.ex. 121, kan förekomma på fler än en kaross och – omvänt – en kaross, t.ex. P 130, kan finnas i flera olika utföranden. Normalt används utförandet som benämning för en modell: man talar om Volvo 121 eller Volvo 123 GT snarare än Volvo P 130. En del har förbluffande svårt för detta, inte minst Volvo själva…

Det tillverkades även ett par tusen enheter (alla 122 S) som lämnade Jannessons berömda smedja i Rally Sport eller R-utförande för tävlingsbruk – se avsnittet om drivlina för mer information. Utöver dessa finns även flertalet andra specialutföranden, inklusive polis- och andra myndighetsbilar (se avsnittet om S-koder längre ned på sidan). Om volymerna var tillräckligt stora, som för polisen i Sverige, utrustades specialbeställda bilar vid en särskild produktionslinje hos Volvo. Med självbärande kaross fanns Volvo Amazon dock ej tillgänglig som leveranschassi och vissa typer av specialutföranden (som t.ex. begravningsbilar) byggdes därför om i regi utanför Volvo. Som parentes här kan nämnas att Volvo Amazon är ovanlig som taxibil då den på de flesta marknader ansågs vara för liten. I Sverige uppfyllde inte Amazon de lagstadgade (!) minimimåtten för en taxi. Men på vissa marknader, inkl. Australien och Schweiz, förekom Amazon som taxi:

Sydney, Australien cirka 1965. Foto av George Minassian.

Volvo har aldrig varit konsekventa med sina beteckningar och modellen har kallats såväl ”P1200”, ”P120”, ”120”, ”Amazon”, m.m. i olika sammanhang. Samma irriterande egenhet gäller för övrigt andra modeller också, som P 1800. En samlad bedömning är ändå att Volvo mest frekvent svänger sig med 120-serien, men undantagen är som sagt många. Alla kombinationer marknadsfördes och såldes dock inte på alla marknader. T.ex. såldes Volvo 121 inte i USA och Kanada då motorstyrkan i 121:ans A-motor (med enkelförgasare) helt enkelt ansågs vara för dålig för att möta kundernas förväntningar där. Även Volvo Amazon Favorit såldes på ett begränsat antal marknader. Också tiden spelar roll då en del kombinationer, t.ex. P 130 i 122 S utförande, först såldes på vissa marknader innan de blev tillgängliga även på andra.

Typbeteckningar

Volvo ändrade sina typbeteckningar vid övergången från 1960 till 1961 års modeller och från c:a ch.-nr. 54400 (möjligen tidigare) förekommer hybridbeteckningar som 12106VD (ch.-nr. 54406) innan man helt har gått över till de nya typbeteckningarna vid c:a ch.-nr. 54490. Detta är tydligt kopplat till Volvos nyvunna insikt om begreppet årsmodell. För årsmodellerna 1957 till och med 1960 gäller därför en annan tolkning än för de efterföljande modellerna. Det bör nämnas här att det inte var förrän i mitten av 1960-talet som Volvo lyckades med att både få en ordentlig struktur på sina årsmodeller och att själva också konsekvent följa den strukturen. Som exempel på detta anger man fram till c:a 1964 två årtal i registeringsbeviset, t.ex. ”1961/1962”, troligen för att ange vilken produktionsperiod bilen är tillverkad under och där det är det andra av dessa två årtal som utgör årsmodellen. Chassinumret visar undantagslöst vilken årsmodell bilen hör till och detta redogörs för på sidan om produktion. Det är därför en god idé att även se över listan över skillnader mellan olika årsmodeller. Det är även vanligt förekommande, säkert som en följd av Volvos dubbla årtal i registreringsbevisen, att årsmodellen är felaktigt angiven i myndigheternas register, i synnerhet på de tidiga årsmodellerna (fram till c:a 1964), varför informationen på den sidan kan vara till hjälp. De första åren i produktion ändrades många detaljer vid ett visst chassinummer snarare än i samband med en ny årsmodell. Typbeteckningen framgår av plåten som återfinns ovanpå pedalboxen i motorrummet, intill säkringsdosan (se bild längre ned på sidan).

Årsmodell 1957 – 1960
Eftersom Volvo PV 444 hade sifferbeteckningen ”110” blev det naturligt att efterföljaren Volvo Amazon fick ”120”. De första årsmodellerna hade en typbeteckning som byggde på dessa siffror och på principen att fler siffror och bokstäver lades till efter behov. Vid chassinummer 250 införs bokstaven V efter typbeteckningen P 1200 för att indikera vänsterstyrd vagn och ett H för att indikera högerstyrd, vilket i sig antyder att det förmodligen inte tillverkades några högerstyrda Amazoner före ch.-nr. 250. Generellt kan man säga att hela årsmodell 1957 och årsmodell 1958 fram till någonstans mellan ch.-nr. 8720 och 9570 har typbeteckningen P 1200. På Genevesalongen i mars 1958 introduceras Volvo Amazon Sport och det blir här för första gången aktuellt för Volvo att särskilja den från standardvagnen Volvo Amazon. Typbeteckningen för Volvo Amazon Sport anges inledningsvis som P 12105 samtidigt som standardvagnen får typbeteckningen P 12004. Den tredje siffran – P 12105 respektive P 12004 – anger sport- respektive specialutförande *. Den femte siffran – P 12105 respektive P 12004 – anger vilken utrustningsnivå bilen levererades med från fabrik. 5 indikerar att bilen är utrustad med vindrutespolare, stänkskydd på alla fyra hjulen, har säkerhetsbälten fram samt är helt underredsbehandlad. 4 indikerar avsaknaden av denna utrustning. I september 1958 väljer Volvo att ”på grund av vissa speciella förhållanden, särskilt på våra utlandsmarknader” (förlikningen med Kreidler) ändra på typbeteckningarna vilka då inleds med 121 för Volvo Amazon och 122 för Volvo Amazon Sport:

Detta sker vid ch.-nr. 12083 och kom att leva kvar under merparten av produktionen. Samtidigt ersätts den femte siffran 5 med 6. Som femte siffra förekommer från 1959 även siffran 8 vilket indikerar en utrustningsnivå som ansågs återspegla kraven och förväntningarna på den amerikanska bilmarknaden (alltså avsedd för försäljning i USA) med skillnader i bl.a. inredningen där t.ex. läderklädsel förekommer.

De Volvo Amazon Sport som såldes i Skandinavien hade typbeteckning P 12206 och var bättre utrustade än de Volvo 122 S som gick på export (P 12204), med undantag för de första bilarna (P 12105). P 12204 saknar elektrisk vindrutespolare, stänkskydd och säkerhetsbälten samt var endast delvis underredsbehandlade. I leveransböckerna kan vi läsa att den första bilen med typbeteckning P 12204 är ch.-nr. 12083 och går till Bryssel i Belgien den 20:e september 1958 och den första bilen med typbeteckning P 12206 är ch.-nr. 12170 och går till Piteå fyra dagar senare. Volvos produktionskort visar att den första Amazonen med typbeteckning P 12104 har ch.-nr. 12379.

Från början hade Amazonen samma typskylt som PV 444 men typskylten får ett första ändrat utförande relativt tidigt i produktionen, då engelsk text tillförs för alla fält utom chassinummer och förkortningen av just chassinummer ändras från Chs. Nr till Ch. Nr.. Detta sker under våren 1958, någon gång mellan ch.-nr. 8720 och 9570, och högst troligt i samband med ovan nämnda ändring av typbeteckningarna kopplat till introduktionen av Amazon Sport. Den tidiga typplåten återfinns även efter detta på bilar som går på export (se bild nedan). Lite senare, i september 1958 och vid ch.-nr. 12083, ändras typskylten igen då fälten Färg utv. slås ihop med Färg inv. och blir Färg. Samtidigt flyttas fälten upp och texten VOLVO Göteborg Sweden flyttas ned.


Typplåt ch.-nr. 1 – c:a 9000. Endast svensk text.

Typplåt ch.-nr. c:a 9000 – 12082. Svensk och engelsk text.

Sent användande av tidig typplåt på exportbil. Årsmodell 1961.
Typplåt ch.-nr. 12083 – c:a 20000.
Typplåt ch.-nr. c:a 20000 – c:a 27000. Typplåt ch.-nr. c:a 27000 – 225049 (P 120) **

Texten i fälten ristas in framifrån på typplåten fram till omkring ch.-nr. 20000, varefter den stansas från dess baksida. Typsnittet i den stansade varianten av typplåten ändras vid c:a ch.-nr. 27000 och behåller sedan detta under resten av produktionen. Typskylten ändras igen mellan årsmodell 1966 och 1967 då chassinummer utgår (flyttas till torpedväggen) och S-kod tillkommer. Se längre ned på sidan.

Som en följd av de förbättringar Volvo gjorde under den första tiden av produktionen av Amazon, inklusive bytet till en fyrväxlad växellåda (M4) men även flera andra, mindre skillnader (som exempelvis minskat avstånd mellan bakhjul och bakre hjulhusen), inför Volvo ytterligare en bokstav, B, i typbeteckningen. Detta är inte en årsmodellsbokstav, även om den i efterhand har fått komma att beteckna årsmodellerna 1958-1960, utan en karrossbokstav. Man skiljde på B-karossen från den ursprungliga (som inte någonstans annat än i efterhand författad information benämns som A). För bilar som i efterhand anges vara årsmodell 1959 införs ett U i typbeteckningen för att visa att de var helt underredsbehandlade från fabrik, ett tillval som kunden fram tills nu fått betala extra för.

* Amazon var redan från början ett specialutförande och endast på föregångaren PV 544 finns vid denna tid standard-, special- och sportutförande. 1958 tillkommer sportutförandet på Amazon och 1966 tillkommer standardutförandet (vilken marknadsförs som Favorit). Se t.ex. detta verkstadsmeddelande.
** Även ch.-nr. 1-216949 på P 130 samt ch.-nr. 1-44599 på P 220.
*** På de flesta marknader. Flera tidigare tillval blir standard detta år. Se avsnittet om årsmodeller samt bl.a. detta dokument.

Typbeteckningarna P 12124UVB och P 12224UVB är något av ett mysterium men den senare dök upp på bild helt nyligen (2021) och är verifierad med Volvos produktionskort. Just P12224UVB26508 blev färdigrapporterad den 9:e juli 1959 och levererades fyra dagar senare till Haag, Holland. Enligt produktionskorten är det hela serier, både 121 och 122 S, tillverkade med dessa hittills okända typbeteckningar och samtliga har leveransdistrikt Haag angivet på produktionskorten. Om de även byggdes som högerstyrda är därför oklart, liksom om de även fanns fler modellår. Vad den avslutande siffran 2 står för är ännu okänt. Kvalificerade gissningar inkluderar bil skeppad för slutmontering utomlands (CKD) då siffran 2 användes på Volvo PV för just detta vid samma tid (men är hittills okänd på Amazon) samt också indikation på utrustningsnivå. Att den är tvåfärgad framgår av bilden på typplåten:

Nyligen upptäckt och tidigare okänd typbeteckning på Volvo Amazon.

Årsmodell 1961 – 1970
Från och med chassinummer 54400 för P 120 (årsmodell 1961) och chassinummer 1 för P 130 respektive P 220 (årsmodell 1962) införde Volvo nya typbeteckningar för Amazon. Samtidigt införs för första gången en årsmodellbokstav. Notera att Volvo ändrade produktskyltens utformning efter industrisemestrarna 1966 (dvs. fr.o.m. årsmodell 1967). Förändringarna framgår av bilden längre ned på sidan. I tabellen nedan används typbeteckningen P131341S som exempel på hur denna avkodas som en vänsterstyrd 1969 Volvo 121 i specialutförande med tvådörrars kaross, B20 A motor och M40 växellåda tillverkad vid Torslandaverken.

* Inte alla Amazoner som såldes i Kanada var slutmonterade i Kanada och kan därför sakna denna 9 i typbeteckningen utan har då istället en 4, samma som bilar sålda i USA. Se t.ex. denna specifikation avseende Volvo Canadian. Amazoner slutmonterade i Kanada såldes nya i USA under en begränsad period men de allra flesta som såldes nya i USA är tillverkade i Göteborg. Även bilar sålda i Kanada efter modellår 1968 har siffran 4 på denna position istället för 9. Läs mer om nian här.
** Helsoffa fram finns på P 120 tillsammans med växellådorna M40, BW35 och M40RV. Mestadels på andra marknader. Ett sällan valt tillval i Sverige.

Årsmodellbokstäverna blir inte gemensamma för alla karosser förrän årsmodell 1967, vilket också är sista årsmodellen för P 120, men å andra sidan genomförs denna insats över hela linjen av Volvo-modeller (Amazon, 140, P 1800, osv.). Varför man går från B till D och inte C har att göra med karossen. De nya växellådorna M30, M31, M40, M41 kom med årsmodell 1961 med anpassningar i karossens kardantunnel för att göra plats för de nya växellådorna. Denna nya kaross kallades för D-karossen, något som också fick markera årsmodell 1961. Tydligen fick detta hopp senare gälla även för årsmodellbokstäverna för P 130 och P 200. Om det också funnits en C-kaross är lite oklart, liksom varför man hoppat över vissa bokstäver längre fram, men det fanns säkert skäl för det (om än grumliga).

Ett P efter årsmodellsbokstaven indikerar polisutförande, t.ex. P131341SP. Även andra ändelser efter årsmodellbokstaven förekommer på Volvo Amazon, t.ex. P121341MAR och P221341SV. Svenska Volvo PV-klubben listar i sin medlemsmatrikel ett antal myndighetsutföranden för Volvo Duett. Troligen beställdes inte Volvo Amazon i alla dessa: AR – Arméutförande, ART – Arméutförande med flygspanarlucka (taklucka på svenska), F – Televerksutförande, L – Vattenfallsutförande, LT – SJ-utförande, P – Polisutförande, R och R1 – Televerksutförande. För Amazon förekommer även V – Varuvagn (läs mer nedan). Utöver Polisen (60) och Armén (58) hade flera andra svenska statliga myndigheter egna färgkoder hos Volvo: 55 – Väg- och vattengul, 62 – Postgul (Duett, med svarta framskärmar), 66 – Vattenfallsblå, 74 – Televerksorange och 77 – SJ-röd (Duett, med svarta framskärmar).

Polisutförande

Under 1958 köper svenska statspolisen in 11 stycken Volvo Amazon Sport för trafikövervakning, som finner den relativt nya svenska fyradörrars bilen väl lämpad för uppgiften som polisbil. Bilarna målas svarta och vita och förses med ordet ”POLIS” på tak, framdörrar och baklucka. Detta är helt nytt i Sverige och något man har lärt sig i USA. Vid senare beställningar vill man ha taken målade svarta då polisdistrikten i Norrland klagat på att bilarna med vita tak syntes för dåligt i vinterlandskapet. Volvo Amazon lever väl upp till beställarens förväntningar och under åren ska Volvo komma att leverera c:a 750 bilar (både målade och civila) till den svenska polisen. Volvo Amazon i svenskt polisutförande har ett avslutande P efter typbeteckningen. Volvo levererar även Amazon i polisutförande till andra länders polismyndigheter, inklusive Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien, Grekland, Nigeria, Peru och Chile.

Tidig (B16) prototyp för Volvo Amazon i polisutförande.
Volvo Amazon i polisutförande.
Speciell polisratt med knappar. *
Interiör från tidig Polisamazon.
Bagagerum i tidig Polisamazon.

Tidig svart/vit Polisamazon, vitt tak.

Helsvart Polisamazon.

Sen svart/vit Polisamazon, svart tak.

* Polisutförandet behåller denna ratt även efter det att Volvo Amazon får en ny ratt 1968, då denna inte har inbyggda knappar. Denna ratt förekommer med andra ord även på årsmodell 1968-1970.

Även om polisvarianten av Amazon sticker ut mycket utseendemässigt så var de mekaniska skillnaderna gentemot standardvagnen små. De första bilarna har typbeteckning P12206VPB (notera Polis-P:ets placering i förhållande till karossbokstaven) och levereras med en standard B16 B sportmotor på 85 hk SAE med tillhörande M4 växellåda och inget mer speciellt än kraftigare fjädring, uppgraderade stötdämpare, Pirelli radialdäck och i en del fall även differentialbroms. De elektriska skillnaderna gentemot standardvagnen var desto fler, med kraftigare strålkastare (Marchal Amplilux, samma som SJ:s RC-lok hade vid tiden), blinkers från Mercedes-Benz på framskärmarna, rödljus, backljus, sirener, radio, sökarljus, m.m. Polisbilarna hade tidigt växelströmsgenerator (Leece Neville/Prestolite) och större batteri än standardvagnen. Instrumenteringen var också mer omfattande med amperemätare och i en del fall varvräknare. Volvo Amazon i polisutförande fick tidigt utrustning som senare blev standard även på de vanliga vagnarna och på så vis kan man säga att polisen drev på produktutvecklingen av Volvo Amazon. Exempel omfattar skivbromsar, radialdäck, trepunktsbälten, starktonshorn, laminerad vindruta och växelströmsgenerator. Yttre backspeglar fanns också mycket tidigare än på standardvagnen.

Polisamazoner klara för leverans 1967.

Polisbilarna utgick i början från standardvagnens Amazon Sport / 122 S och utrustades på en särskild avdelning efter det att standardvagnen var klar. Där målades de i förekommande fall om och där utrustades de med den extra utrustning som beställaren (Rikspolisstyrelsen) ville ha. Färgen var oftast svart (19) men polisutförandet fick så småningom en egen färgkod (60). Inredningsmässigt var skillnaderna stora. Sätena hade bättre stoppning och det fanns gott om extra förvaringsfack på dörrsidor (innan standardvagnen fick det), under baksätet och i bagageutrymmet.

Militärutförande

Även den svenska försvarsmakten var en flitig beställare av Volvo Amazon i specialutförande. Företrädelsevis beställdes svarta (19) fyradörrars Amazoner som befäls- och stabsbilar. Liksom hos polisen har dessa röd inredning. Men man beställde även Amazoner i speciallacken militärgrön (58). På många regementen i Sverige var dock Volvo Duett mer vanlig än Amazon. Speciell utrustning i dessa Amazoner omfattar mörkläggningslyktor och mörkerhättor för extraljus, backstrålkastare, speciella extra (små, runda) bakljus, m.m. samt strömbrytarpanel för detta inne i kupén. Även reflexhållare för vita reflexer fram och röda bak samt speciell hållare för regementsskylt. Dessa bilar kan vara utrustade med taklucka (s.k. flygspanarlucka), men är troligtvis vanligare på Duett än på Amazon.

Volvo Amazon i svensk militärtjänst.

Chassinummer 232825 är en sen fyradörrars Amazon årsmodell 1967 med S-kod 1403 som levererades till svenska armén. Volvo Amazon i specialutförande till militären hade avslutande AR – Arméutförande eller möjligen ART – Arméutförande med flygspanarlucka efter typbeteckningen.

Varuvagn *

På en del marknader, som Norge och Finland, gick Amazon Herrgårdsvagn att registrera som lätt lastbil förutsatt att fordonet mötte vissa lokala legala krav. Ett exempel på ett sådant krav kunde vara att fordonet inte fick ha något baksäte. Möttes kraven hamnade fordonet i en annan skatteklass och kunde säljas till ett annat pris. Dessa Herrgårdsvagnar byggdes inledningsvis om i extern regi, utanför Volvo, men senare – kring 1968, 1969 – levererade Volvo dem från fabrik med vissa anpassningar, som t.ex. att baksätet låg med i bilen men omonterat, detta för att kunden skulle kunna återställa bilen till en vanlig Herrgårdsvagn igen. Dessa bilar har ett ”V” (som förmodligen står för Varuvagn) efter typbeteckningen, t.ex. 221341SV. De leverades till Yngve Nilsson Karosseri AB i Laholm för att där färdigställas som varuvagnar enligt olika marknadskrav. I Norge ersattes sidorutorna bak med plåt medan detta inte var nödvändigt i Finland.

För återförsäljare av Amazon Varuvagn uppstod behovet att kunna särskilja dessa från Amazon Herrgårdsvagn och i vart fall i Norge löstes detta genom att införa en annan typbeteckning. Prislistan nedan från Isbergs Volvo i Norge listar Amazon Varuvagn som 221241, men bilarna har 221341 på typplåten, på torpedväggen och i leveransböckerna. I många fall gick det att återställa en Amazon Varuvagn till en Amazon Herrgårdsvagn mot att bilen omregistrerades. Det är troligen anledningen till varför Volvo levererade bilarna med medföljande löst baksäte.

Isbergs Volvo, prislista 1969.
221341SV, Amazon Varuvagn.

* R. Jansen, ”1969 Volvo Amazon varevogn – Amazon-utgaven som gikk i glemmeboka”. AmazonPosten #1, 2022.

Förekommande typbeteckningar

Nedan följer en nedbrytning av förekommande typbeteckningar per utförande, kaross och årsmodell. Den innehåller även typbeteckningar som anges i samtida Volvo-litteratur, t.ex. sidan 3 i detta dokument. Tabellen gör inte anspråk på att vara komplett. Vissa modeller finns även i Polisutförande med ett tillkommande P efter typbeteckningens årsmodellbokstav. Minst två av dessa är unika, 133341MP och 223341MP, på så sätt att de endast finns i Polisutförande och såldes inte till privatpersoner, och anges i tabellen nedan (övriga inte, men förekommer som 121 och 122 S och i alla tre karosserna).

I tabellen används ett x för att indikera att aktuell typbeteckning gäller både vänster- och högerstyrda vagnar (d.v.s. båda varianterna förekommer). För årsmodellerna 1957 – 1966 är x = V för vänsterstyrda bilar och H för högerstyrda. För årsmodellerna 1967 – 1970 är x = 1 för vänsterstyrda bilar och 2 för högerstyrda.

Från avsnittet om produktion och sammansättning utomlands vet vi att Belgien var enda land utanför Sverige som slutmonterade Volvo Amazon i standard/specialutförande (121 och Favorit), av vilket följer att samtliga typbeteckningar med inledande 1219, 1319 respektive 2219 är vänsterstyrda. Från samma avsnitt vet vi också att den enda fabrik utomlands som slutmonterade högerstyrda bilar var Sydafrika, liksom att P 130 ersatte P 120 där (dvs det finns inga 13294H före 1967). Enligt reservdelskatalogen (B18, grupp 8b, sida 8, position 1) producerades inte högerstyrda Herrgårdsvagnar med automatväxel. Dessa och några fler skäl ligger bakom varför vissa typbeteckningar i tabellen ovan är fullständiga medan andra har det där x:et.

Värt att notera är även att då även 122 S förses med B18 B motorn årsmodell 1968 (några redan årsmodell 1967) får såväl 123 GT som 122 S de inledande siffrorna 133 i typbeteckningen. På samma sätt får P 220 i sportutförande de inledande siffrorna 223. Detta lever vidare med B20 B motorn 1969 och 1970. En 3:a i den tredje siffran i typbeteckningen betyder alltså inte GT-motor, då både B18 B och B20 B också användes i 122 S. Överväxel finns inte som tillval på 122 S efter 1966 (även om det finns några undantag 1967), varför den 5:e siffran avslöjar om det är en 122 S eller en 123 GT i typbeteckningen (fler skillnader finns givetvis, inte minst vad gäller utrustningsnivå). Som exempel är 133351P en 1968 123 GT medan 133341P är en 1968 122 S – båda har motor B18 B men endast 123 GT har överväxel.

Några av de 122 S som fick B18 B motor redan årsmodell 1967 var ett antal fyradörrars (P 120) och Herrgårdsvagnar (P 220) som slutmonterades i Sydafrika (dock inte alla, en del hade B18 D motorn). Detta då P 1800 – för vilken B18 B var förbehållen – inte såldes i Sydafrika. De med B18 B har typbeteckning 123942M respektive 223942M, helt i analogi med tabellen ovan. Dessa 123942M är också de enda Volvo Amazon som har inledande 123 i typbeteckningen, men dessa är alltså 122 S och inte 123 GT.

1967 Herrgårdsvagn Sport till USA med B18 B.
1967 122 S i polisutförande med B18 B.

Andra av de 122 S som fick B18 B motor redan årsmodell 1967 var exportbilar (både P 130 och P 220) till USA. Även här gäller det inte alla bilar, en del hade B18 D motorn. De med B18 B har typbeteckning 133441M respektive 223441M och exempel inkluderar ch.-nr. 265294, 266872, 271207, 271552 och 277623 (alla P 130) samt ch.-nr. 47627, 59034 och 60656 (alla P 220). Generellt kan man säga att USA-bilar med B18 B årsmodell 1967 har höga chassinummer, men det finns överlapp med bilar med B18 D.

Även i Sverige levererades 122 S med B18 B motor redan årsmodell 1967 men endast till polisen. De såldes inte till privatpersoner. Beställare var Rikspolisstyrelsen och dessa 122 S (både P 130 och P 220) levererades i polisutförande och fanns både polismålade (färgkod 60) och i civilutförande (typiskt svarta, färgkod 19). De har typbeteckning 133341MP respektive 223341MP och exempel inkluderar ch.-nr. 230805, 231488, 251837, 251854 och 262243 (alla P 130) samt ch.-nr. 59940 (P 220).

Andra benämningar

Volvo refererar ibland själva till en modell genom någon av följande benämningar, som egentligen inte säger väldigt mycket mer än att det handlar om en bil ur 120-serien och (oftast) en specifik årsmodell. Ofta gör sig Volvo inte ens besväret att ange korrekt modell utan använder slentrianmässigt P 120 x för samtliga karosser. I efterhand har karossbokstaven B ibland felaktigt fått utgöra årsmodellbokstav i analogi med senare modellår men finns då för tre på varandra följande årsmodeller, en serie som lite ologiskt följs av årsmodellbokstaven D 1961 (som i sin tur ursprungligen och egentligen angav D-karossen med den bredare kardantunneln för de nya växellådor som kom 1961). Volvo använder dessutom samma inkonsekventa serie för karosserna P 130 och P 220 när de senare introduceras. Först 1967 får de tre karosserna samma årsmodellbokstav men det är samtidigt sista årsmodellen för P 120. Att Volvo fortsatt vara minst sagt inkonsekventa och direkt ologiska i sina modellbeteckningar finns det väldigt många exempel på även efter Volvo Amazon och fram till idag. Årsmodellbokstäverna A och B används endast tillsammans med P 130 och P 220 och alltså inte för P 120. För P 120 förekommer A överhuvudtaget inte och B avser kaross och inte årsmodell (se ovan).

ÅrsmodellP 120P 130P 220
1961P 120 D
1962P 120 EP 130 AP 220 A
1963P 120 FP 130 BP 220 B
1964P 120 GP 130 DP 220 D
1965P 120 KP 130 EP 220 E
1966P 120 LP 130 FP 220 F
1967P 120 MP 130 MP 220 M
1968P 130 PP 220 P
1969P 130 SP 220 S
1970P 130 T

Typskyltar

Vehicle Identification Number (VIN) är en bokstavs/sifferkombination utställd och garanterad av tillverkaren av ett fordon att unikt identifiera varje sådant tillverkat fordon. För moderna bilar är detta inte sällan samma som chassinumret, men för äldre bilar är det ofta lite mer komplicerat. Så även för Volvo Amazon, då det på grund av Volvos olika chassinummerserier för de olika karosserna av Amazon finns som mest tre olika bilar med samma chassinummer som alla är Amazoner. Så det krävs mer information. Det som i försäkringssammanhang brukar användas som VIN på Volvo Amazon är kombinationen av typbeteckning (t.ex. 131341S) och chassinummer (t.ex. 324684) så att det bildar en bokstavs/sifferkombination som unikt identifierar varje Amazon. I exemplet blir det 131341S324684. Det håller. Det identifierar unikt varje Amazon tillverkad eftersom typbeteckningen inkluderar information om vilken kaross det handlar om.

För bilar tillverkade 1956 till och med 1966 framgår såväl typbeteckning som chassinummer av typplåten placerad ovanpå pedalstället i motorrummet. Det illustreras av bilderna på de tidiga typplåtarna ovan. På grund av problem med identitetsstölder (typplåten är inte väldigt svår att vare sig förfalska eller flytta över från en annan bil) börjar Volvo stansa in typbeteckning och chassinummer i karossen under c:a 1960. Det är oklart när, lite mer precist, det sker men fram till och med inledningen av årsmodell 1962 sker stansningen på höger sida om kylaren i motorrummet. Mellan årsmodell 1962 och 1966 stansas typbeteckningen och chassinumret i karossen bredvid värmepaketet, nu med tvärställd text. Efter industrisemestern vecka 33 1966, dvs. med produktionsstarten av årsmodell 1967, inför Volvo den andra och sista ändringen av typplåten på Volvo Amazon (den första gjordes vid ch.-nr. 12083 – se ovan). Samtidigt flyttas chassinumret bort från typplåten och stansas istället på torpedväggen tillsammans med bilens typbeteckning. Ett nytt fält för specialmodell, kallat S-kod, införs också på typplåten.

Typplåt, Volvo Amazon årsmodell 1967-1970.
Stansning av typbeteckning och chassinummer (VIN), Volvo Amazon årsmodell 1967-1970.

Stansning c:a 1960-1961.

Stansning c:a 1962-1966.

Som nämnts tidigare i avsnittet har typplåtarnas utseende varierat under produktionen. Likaså har texten varierat, från att i början ha ristats in framifrån till att senare stansats in bakifrån. Även typsnitten har varierat, vilket också framgår av olika bilder på typplåtar i detta avsnitt. Det finns skillnader i typsnitt även i stansningen i karossen, i synnerhet på bilar av årsmodell 1967 – 1970 (med stansningen ovanför värmepaketet) där samma siffra kan ha olika utformning på olika positioner i stansningen. Troligen har detta att göra med att enskilda siffror har bytts ut vartefter de förbrukats (slitits ut) i stansningsmaskinen. Notera treorna i chassinumret på denna 133441S:

Notera även att årsmodellbokstaven fattas i typbeteckningen. Detta börjar förekomma redan 1968 på en del, men inte alla bilar i exportutförande till USA och Kanada. Här har tecknet ”-” använts istället för årsmodellbokstaven men även ”*” förekommer. Varför Volvo gjorde så är oklart men samma fenomen återfinns även på typskyltarna. Nedan är tre exempel från samma utförande men tre olika årsmodeller som alla saknar årsmodellbokstaven på typplåten:


1968 133441 utan årsmodellbokstav.

1969 133441 utan årsmodellbokstav.

1970 133441 utan årsmodellbokstav.

På årsmodellerna 1961 till 1970 finns fler identifikationsplåtar än den för typbeteckningen. Deras placeringar framgår av bilden nedan.

1.2 – Chassinummer
Chassinumret är ett löpnummer som tilldelades varje färdig bil. T.ex. 324684. Varje karosstyp (P 120, P 130, P 220) har sin egen serie av chassinummer. Klicka på länken i rubriken för mer information.

1.3 / 2.2 – Färgkod
Anger koden för bilens lackfärg. T.ex. 97. Klicka på länken i rubriken för mer information.

1.4 / 2.3 – Klädselkombination
Anger färg och material på bilens inredning. T.ex. 430-595. Klicka på länken i rubriken för mer information.

2.4 – S-kod (Specialutförande)
S-koder anger utrustningsnivå intill leverans som på något sätt avviker eller skiljer sig. Det kan vara utrustning som är standard på en marknad, men tillval på andra. Exempelvis nackstöd, anti-spinn, särskild klädsel, etc. samt kombinationer av dessa. Även polis- och taxiutföranden, m.m. för olika marknader samt specialutföranden för t.ex. lanseringar, mässor eller vissa försäljningsaktiviteter. I en del fall monterades sådan utrustning av marknadsbolagen ute i försäljningsländerna och var således inte nödvändigtvis fabriksmonterad. Volvos avdelning för Teknisk Dokumentation ansvarar för S-koderna, men vilken teknisk eller kommersiell innebörd koden har är det oftast endast beställaren av utförandet som vet. Volvo uppger att man endast har S-koder från och med 240-serien i sina datorsystem, och således är Amazonägare hänvisade till varandra i försöken att lista ut vad en viss S-kod har för innebörd. Tabellen nedan gör därför inte anspråk på att vara komplett. Ett stort tack till Per Mårtensson för all hjälp att kartlägga framförallt S-koderna för Volvo Amazon i polisutförande. Många, men inte alla, S-koder för Volvo Amazon i polisutförande finns beskrivna mer detaljerat i detta dokument. Av det framgår att en S-kod inte alltid är en specifik detalj utan lika gärna kan vara ett utförande av en bil med (väldigt) många speciella detaljer. En del av dessa detaljer kan dessutom förekomma under flera S-koder.

S-kodUtrustningÅrsmodellTypbeteckning
1136Anpassad främre förgasarbestyckning på motor typ B16 B (?)1958 – 196112105, 12204, 12206, 12208 (B16 B)
1180?196212134HE106442
1203?196212234VE
1217Specialleverans till danska hovet, inkl. inredning och färg (31)1963, 196512134VF131881, 12134VK182906
1242Polisutrustad (Sverige) P 120
1243Polisutrustad (Sverige) P 120
1259På bilar sammansatta i Arica, Chile196312298VF
1262Polisutrustad (Sverige) P 120
1263Polisutrustad (Sverige) P 120
1264Polisutrustad (Sverige) P 120
1273Polisutrustad (Sverige) P 120
1274Polisutrustad (Sverige) P 120
1280Polisutrustad (Sverige) P 120
1299Polisutrustad (Sverige) P 120
1300Polisutrustad (Sverige) P 120
1305Polisutrustad (Sverige) P 120196612234VLP
1318Polisutrustad (Sverige) P 120
1326Polisutrustad (Sverige) P 120196612234VLP221269
1328Polisutrustad (Sverige) P 220
1329Polisutrustad (Sverige) P 220
1401Polisutrustad (Sverige) P 130
1403Utrustad för Armén (P 120)1967121341MAR232825
1412Polisutrustad (Sverige) P 220
1413Polisutrustad (Sverige) P 220
1416Polisutrustad (Sverige) P 220
1417Polisutrustad (Sverige) P 130
1418Polisutrustad (Sverige) P 130
1424Polisutrustad (Sverige) P 130
1426Polisutrustad (Sverige) P 130
1429Polisutrustad (Sverige) P 220
1432Polisutrustad (Sverige) P 130
1434Polisutrustad (Sverige) P 1301967133341MP279051
1436Polisutrustad (Sverige) P 130
1441Polisutrustad (Sverige) P 130
1442Polisutrustad (Sverige) P 130
1446Polisutrustad (Sverige) P 220
1448Polisutrustad (Sverige) P 220
1450Polisutrustad (Sverige) P 130
1451Polisutrustad (Sverige) P 220
1453Utrustad för Vägverket (P 220)1968221361P66673
1455Polisutrustad (Sverige) P 130
1456Polisutrustad (Sverige) P 130
1457Polisutrustad (Sverige) P 220
1458Polisutrustad (Sverige) P 130
1466Anpassningar för motor B18 B avsedd att drivas av bensin med lågt oktantal (ROT 95 – 100), inkl. topplockspacknig 1,6 mm (?)1967 – 1968x33xxx (B18 B)
1473Polisutrustad (Sverige) P 130
1474Polisutrustad (Sverige) P 220
1475Polisutrustad (Sverige) P 130
1476Polisutrustad (Sverige) P 130
1477Polisutrustad (Sverige) P 130
1478Polisutrustad (Sverige) P 130
1481Anpassningar för motor B18 B avsedd att drivas av bensin med lågt oktantal (ROT 90 – 95), inkl. topplockspacknig 2,4 mm (?)1967 – 1968x33xxx (B18 B)
1488Polisutrustad (Sverige) P 130
1489Polisutrustad (Sverige) P 130
1490Polisutrustad (Sverige) P 130
1492Polisutrustad (Sverige) P 1301969131341SP
1495Polisutrustad (Sverige) P 2201969221341SP
1497Polisutrustad (Sverige) P 220
1499Polisutrustad (Sverige) P 220
1501Polisutrustad (Sverige) P 220223341SP
1502Polisutrustad (Sverige) P 220
1503Varuvagn (P 220)1969221341SV
1513Polisutrustad (Sverige) P 130
1518Polisutrustad (Sverige) P 2201969221341SP
1519Polisutrustad (Sverige) P 2201969221341SP
1526Polisutrustad (Sverige) P 130
1536Polisutrustad (Sverige) P 220
1537Polisutrustad (Sverige) P 220
1538Polisutrustad (Sverige) P 220
1545Polisutrustad (Sverige) P 130
1546Polisutrustad (Sverige) P 130
1566Polisutrustad (Sverige)1970133341TP
3259På bilar sammansatta i Arica, Chile196312298VF
5037På bilar sammansatta i Mexiko196112294VD
5091På bilar sammansatta i Gent, Belgien1967121941M, 122941M
5092Urtrampningslager 672122 43mm för P 120 122 S tillsammans med Borg & Becks koppling 4194261962 – 1967122x4x, 132x4x (B18 D)
5110På bilar sammansatta i Durban, Sydafrika1968 – 1970133942P, 133942S, 133942T
5118På bilar sammansatta i Gent, Belgien1967 – 1969131911M, 133951M, 131941P, 133941P, 131941S, 133941S
5125Polisen, Televerket1967, 1969133341MP, 131341S, 131341SP
5127Polisutrustad (Sverige)1969221341SP, 223341SP
5144På bilar sammansatta i Halifax, Kanada1967122941M
5145Differentialbroms på bakaxeln för den Kanadensiska marknaden (?)1967133951M
5148På bilar sammansatta i Arica, Chile1965 – 196612298VK, 12298VL
5153Urtrampningslager 672122 43mm för P 220 122 S tillsammans med Borg & Becks koppling 4194261962 – 1967222x4x (B18 D)
5159På bilar sammansatta i Halifax, Kanada1967222941M
5213?1967 – 1968131342M, 131342P, 133342P
5250Bakaxel Hayes 4,1:11965 – 196913244VE, 132441M, 132461M, 132342M, 133951M, 133342P, 133441P, 133461P, 131941P, 133941P, 133942P, 131941S, 133342S, 133441S, 133941S
5252?1967 – 1968131211M, 131211P
5274?1967121941M
5276Luftfilter 671738 (B18 D) för Franska marknaden196612294VL, 13294VF, 13295VF
5297På bilar sammansatta i Gent, Belgien1967133951M
5311?1967131911M
5314GT-utförande för den Europeiska marknaden1967 – 197013335xM, 13335xP, 13335xS, 133352T
5324GT-utförande för den Kanadensiska marknaden (?)1967133951M
5343?1967 – 1968131211M, 131341M, 133351M, 131341P, 133441P, 133461P, 133351P, 133352P, 223341M, 221341P, 223341P
5370Stålkylare för den Nordiska marknaden1968 – 1970131211P, 131341P, 13335xP, 221341P, 223341P, 131341S, 131341SP, 221341S, 221341SP, 221341SV, 131341T
5371Nackstöd, svart inredning (417, 511)1968133441P, 133461P, 223441P, 223461P
5372Nackstöd, röd inredning (424, 518)1968133441P, 133461P, 223441P, 223461P
5373Nackstöd, läderfärgad inredning (425, 519)1968133441P, 133461P, 223441P, 223461P
5374Nackstöd, blå inredning (427, 521)1968133441P, 133461P, 223441P, 223461P
5396Motor typ B20 B detaljnummer 496924 med speciell fläktkoppling för Schweiz1969 – 1970133351S, 133341T
5415?1969133351S
5445? Eller säger bilden 5545?1967131341M
5558Nackstöd, beige inredning (430)1969133441S
5559Nackstöd, blå inredning (431)1969133441S
5560Nackstöd, röd inredning (432)1969133342S, 133352S
5573?1969131342S
5575Komplettering till S-5314 för vänsterstyrda vagnar1969133351S
5576Komplettering till S-5314 för högerstyrda vagnar1969 – 1970133352S, 133352T
5577Yttre backspegel, Nordiska marknaden.1969131341S, 133341S, 221341S, 221341SV
5652Varningsblinkers för Japanska och Kanadadensiska marknaderna1969133342S, 133441S, 133441T
5653Anpassning för Japanska marknaden?1969 – 1970133342S, 133352S, 133342T

I brist på officiell dokumentation innehåller förteckningen ovan endast kända och verifierade exempel, utom där utrustningen är angiven i kursiv stil – där saknas verifierat exempel och istället anges mest trolig innebörd. En given S-kod kan således förekomma på fler årsmodeller och på fler typbeteckningar än de som anges här. En del S-koder användes på flera olika bilar; t.ex. återfinns 5370, 5577, m.fl. på 140-serien och på P 1800. Hjälp gärna till genom att skicka in S-koderna på din bil tillsammans med årsmodell, chassinummer, färgkod, inredningskod och typbeteckning.

3 – Typ- och chassinummer (VIN)
På torpedväggen i motorrummet finns typbeteckning och chassinummer instansat i karossen på bilar tillverkade efter v33 1966, dvs. årsmodell 1967 och framåt (t.ex. 131341S324684). Kombinationen utgör en unik identifikation på bilen och brukar anges i försäkringssammanhang. På bilar tillverkade före v33 1966 återfinns chassinumret instansat i typplåten.

4 – Karossnummer
Karossnummer återfinns stansat på en plåt som sitter på den vänstra framskärmens insida, strax framför reläet till helljusen. Exempelvis 324602. Karossnumret är ett löpnummer tilldelat varje färdig kaross vid Olofströms Bruk i Blekinge innan transport till Volvo i Lundby eller Torslanda, och är i regel inte samma som chassinumret (som endast tilldelades färdiga bilar). En del karosser plockades bort från produktionslinjen av kvalitetsskäl, andra användes i test- och utvecklingssyften, och så vidare. Men inte minst var ordningen som karosserna togs in på produktionslinjen i Göteborg inte alltid densamma som den ordning i vilken de gick ut från Olofström. Färdiga karosser mellanlagrades i en buffert (nedan bild är från Torslandaverken) och både karossnummer som är lägre såväl som högre än chassinumret på den färdiga bilen förekommer. Som regel är avvikelsen c:a ±100 nummer men större avvikelser förekommer, i synnerhet på bilar sammansatta utomlands.

Buffer av färdiga Amazonkarosser vid Torslandaverken.

Karossdelar till Volvos personvagnar tillverkas än idag i Olofström i Blekinge och transporteras på tåg till Göteborg. Bruket levererade redan 1927 karossdetaljer till Volvo som under 1969 köpte bruket från Alfal Laval. Det heter sedan dess Volvo Olofström. Under 1950- och 1960-talen levererades kompletta karosser för sammansättning till Volvo:

Transport av kompletta karosser från Olofström till Göteborg.

Ett av de första stegen som karossen genomgick vid ankomst till fabriken i Göteborg var lackering. Plåtbrickan med karossnumret är därför undantagslöst målad i bilens produktionsfärg, eftersom den sattes på karossen redan i Olofström. På Amazoner tillverkade före c:a 1962 har denna bricka en symbol med bokstäverna O och B framför karossnumret, med betydelsen Olofströms Bruk. Från c:a 1962 och framåt har har brickan istället Volvos järnmärke.


Karossnummerplåt före c:a 1962.

Karossnummerplåt efter c:a 1962.

Karossnumret har enbart en intern innebörd hos Volvo under tillverkningen. Det användes inte till någonting annat. Det var först när bilen var färdigproducerad som den tilldelades ett chassinummer. Tillsammans med bilens typbeteckning bildar chassinumret dess VIN-nummer, vilket unikt identifierar varje tillverkad Amazon.

5 – Motorbeteckning
Motorbeteckning (B18 eller B20), detaljnummer (t.ex. 496900) och tillverkningsnummer (t.ex. 10919) finns angivna på motorblockets vänstra sida framför fördelaren. Beteckningen och detaljnumrets första fyra siffror är gjutna i motorblocket medan resterande två siffror i detaljnumret och tillverkningsnumret är instansade direkt i blocket. Tidiga motorer har fem gjutna siffror och resten stansade direkt i blocket. Detaljnumret är egentligen det enda som erfordras för att identifiera motorn. Tillverkningsnumret kallas ibland för serienummer. Klicka på länken i rubriken för mer information.

6 – Växellåda
Typbeteckning (t.ex. M40), detaljnummer (t.ex. 254584) och fabriksnummer (t.ex. 319047) framgår av plåten på växellådans undersida. Klicka på länken i rubriken för mer information.

Bakaxel
Bakaxelns utväxling framgår av den plåt som sitter på inspektionsluckans nedre del (t.ex. 4,1:1). Plåten kan även ange kuggantalen (t.ex. 41-10). Båda märkningarna förekommer men inte nödvändigtvis samtidigt. Klicka på länken i rubriken för mer information.

Matching numbers

Matching numbers är en term som kommer från bilsamlarvärlden för att beskriva bilar med större, vitala delar kvar original från fabrik såsom att motorns tillverkningsnummer och växellådans fabriksnummer på en bil matchar chassinumret vid en kontroll mot tillverkarens leveransböcker. Alltså i princip att bilen har kvar de större, vitala delar som den hade vid leverans från fabrik. Termen blir mer och mer vanlig och börjar figurera även i Amazonkretsar, i synnerhet på bilar som betingar ett högre pris än vad som annars är kotymt eftersom det är ett mått på äktheten. Utöver nämnda tillverkningsnummer för motor (t.ex. 10919), fabriksnummer för växellåda (t.ex. 319047) och chassinummer kan det för Volvo Amazon även vara relevant att beakta uppgifterna om färg (t.ex. 97) och inredning (t.ex. 430-595) vilka båda framgår av bilens typplåt i motorrummet. Karossnumret är däremot inte väldigt intressant i detta sammanhang då det användes internt av Volvo innan karossen blev en färdig bil och fick ett chassinummer tilldelat.