Färger

Färgkoden beskriver bilens ursprungliga färglackering från fabrik och återfinns på typregistreringsskylten i motorrummet. Färgkoderna på denna sida representerar de normala och officiella färgerna som fanns på Volvo Amazon mellan 1957 och 1970 i Sverige. Samma färgkod förekommer på flera olika Volvo-modeller, t.ex. återfinns mörkblå (96) både på Amazon och på 140-serien. Naturligtvis är det exakt samma färg. Även provfärger som först testades på Volvo Amazon blev senare produktionsfärger på P 1800, 140 och 164.

Avsnitt:
Enfärgat och tvåfärgat
Wilsgaard provar
Metallic
Färgkoder
Kodmärkning
Nyanser
Färger per årsmodell
Bättringsfärger
Provfärger

Enfärgat och tvåfärgat

Från att ha mestadels förekommit som tvåfärgade de första åren kom Volvo Amazon att säljas som enbart enfärgad i början av 1960-talet, om man bortser från Polisutförandet, men Volvo Amazon såldes även som enfärgad redan från starten 1956. Enfärgade Amazoner blev mer tillgängliga 1961 och blev från årsmodell 1962 standard. De båda prototyperna X1 och X2 (läs mer om dem i avsnittet om historia) var tvåfärgade och en klar majoritet av alla tillverkade Amazoner fram till årsmodell 1961 var tvåfärgade. Inledningsvis fanns Amazon som svart med gråbeige tak (färgkod 49), gråbeige med svart tak (färgkod 50), körsbärsröd med gråbeige tak (färgkod 51) och lite senare, från ch.-nr. 1933, som midnattsblå med gråbeige tak (färgkod 54).

Prototyperna liksom de c:a tio första produktionsbilarna har dörrbågarna lackerade i samma färg som taket, något som därefter utgick (troligen blev det för dyrt).

Enfärgad svart Volvo Amazon.

Enfärgade bilar före 1961 är ovanliga, men Volvo skriver uttryckligen i försäljningsbroschyrer redan 1956 att Amazonen finns både som enfärgad och tvåfärgad (bl.a. RK 6112 sida 2). Bland de enfärgade är svart (färgkod 19) och olivgrön (färgkod 56) framträdande medan körsbärsröd (färgkod 46) och californiavit (färgkod 42) tillkommer 1959. Det är svårt att här inte se sambandet med lanseringen av Volvo Amazon i USA. Samma år tillkommer (eller eventuellt ersätter färgkod 56) olivgrön (färgkod 59). Volvo levererade även enfärgade midnattsblå (färgkod 31) vagnar till det danska hovet varje år med start 1958. En variant av enfärgad svart, färgkod 63, finns så tidigt som 1959. 1961, sista årsmodellen med B16-motorn, tillkommer en rad nya enfärgade alternativ som gråbeige (färgkod 65), skifferblå (färgkod 67) och även en till variant av midnattsblå (färgkod 35). Men faktum är att de allra flesta kunder ville ha sin Amazon tvåfärgad och det är lätt att förstå varför – det är onekligen ett av bilens verkliga karaktärsdrag.

Wilsgaard provar

I mitten av 1950-talet var tvåfärgade bilar ordentligt i ropet och att detta fanns med i planerna för Volvo Amazon redan från början bekräftas av att de första prototyperna X1 och X1 var tvåfärgade. Men vilka färgkombinationer skulle Amazonen få? Sedan tidigare har det varit känt att Volvo laborerade friskt med färger och inredningar tidigt under produktionen av sin nya modell Amazon, och det har visat sig att Jan Wilsgaard tidigt bestämde sig för att prova ut lämpliga färgkombinationer på de omkring 20-25 första serietillverkade bilarna och även ha olika typer av inredningar i dessa för att slutligen välja ut vilka tvåfärgskombinationer ihop med vilka inredningar som skulle användas i den fortsatta serietillverkningen av Volvo Amazon.

Del av produktionskorten för de första serietillverkade Amazonerna.

Vintern 2021 hittades dokument i Volvos Historiska Arkiv undertecknade Jan Wilsgaard den 25:e juni 1956 som listar dessa provfärger. Wilsgaard hade helt enkelt valt ut fem stycken färger vilka han numrerade 1 till 5. Siffran 1 angav vit, 2 angav grå, 3 angav blå, 4 angav röd och 5 angav svart. Därefter provades kombinationer av dessa färger ut för tvåfärgade bilar, där den första siffran i kombinationen angav färgen på bilens tak och den andra siffran i kombinationen angav färgen på bilens kaross i övrigt. Rent matematiskt lämnar detta 25 kombinationer varav fem då blir enfärgade (11, 22, 33, 44 och 55).

Ch.-nr.WFKFärgkombinationKommentar
112Grå med vitt tak
242Grå med rött tak
341Vit med rött tak
421Vit med grått tak
523Blå med grått takSenare produktionsfärg (FK) 54 *
651Vit med svart tak
714Röd med vitt takÄven ch.-nr. 21-25
813Blå med vitt tak
952Grå med svart takSenare produktionsfärg (FK) 50 *
1025Svart med grått takSenare produktionsfärg (FK) 49 *
1131Vit med blått tak
1224Röd med grått takSenare produktionsfärg (FK) 51 *
1332Grå med blått tak
1455Enfärgad svartSenare produktionsfärg (FK) 19 *
1533Enfärgad blåSenare produktionsfärg (FK) 31 *
1622Enfärgad gråSenare produktionsfärg (FK) 65 *
1711Enfärgad vitSenare produktionsfärg (FK) 42 *
1844Enfärgad rödSenare produktionsfärg (FK) 46 *
1954Röd med svart tak
2045Svart med rött tak
21-2514Röd med vitt tak

* Nyansskillnader kan förekomma.

Wilsgaard ratade en del uppenbart konstiga kombinationer och som framgår provades inte kombinationer med rött och blått och ej heller svart och blått. Ingen bil lackades heller i kombinationen 15 (svart med vitt tak).

Den blå provfärgen ska enligt Wilsgaards PM bytas ut mot en ”något ljusare blå” vid årsskiftet 1956/1957, men om så skedde är oklart. Samma PM listar detaljnumren för dessa fem provfärger.

En del av dessa provkombinationer, vi kan kalla dem Wilsgaard-färgkoder (WFK), råkar sammanfalla med Volvos ordinarie färgkoder (FK) använda såväl innan Amazonserien som på Amazonserien senare under produktionen. Exempel är 21 (maroonröd metallic), 25 (beige), 42 (californiavit) och 54 (midnattsblå med gråbeige tak). Därav har detta med färger på tidiga serietillverkade Amazoner varit svårt att tyda. Exempelvis var californiavit (42) både vanlig och populär på PV 444 vid samma tid som Amazonen lanserades.

Bilden nedan är troligen tagen hösten 1956 och med fotomodell varför den troligtvis var tänkt att användas i marknadsföringssyften. Bilen på bilden är högst troligt chassinummer 2: grå med rött tak.

Volvo Amazon ch.-nr. 2: grå med rött tak.

Även chassinummer 10 användes av Volvo för marknadsföring. Bilen inregistrades med registreringsnummer O45930 den 3:e april 1957 med AB Volvo som ägare och användes kort därefter som testbil i tidningen Motor #14 1957.

Motor #14, 1957.

Men det är inte bara i början av produktionen som Volvo provade ut nya färger och färgkombinationer. Även längre fram gjorde man det, och man provade både andra nyanser av befintliga kombinationer liksom helt nya färger. Exempelvis hittar vi i leveransböckerna att ch.-nr. 30131 är levererad som ”blå/citrongrå” och ch.-nr. 30132 som ”blå/ostronvit”. Det senare är extra tydligt i samband med att andra, nya Volvomodeller introducerades. 1961 lanserades P 1800 och ungefär samtidigt övergick Amazon från att vara tvåfärgad till att bli enfärgad. Under denna period laborerades det friskt med färger på Amazon. Inför lanseringen av 140-serien ser vi också ett ökat användande av färger på Amazon som inte alltid blev produktionsfärger på just Amazon, men väl på andra Volvo-modeller, som stålblå metallic (102). Syftet verkar alltså inte ha varit att skapa extra ovanliga Amazoner utan istället att prova ut nya färger för både Amazon och för andra modeller.

Torslandaverken.

Färgerna i de tvåfärgade bilarna är synonyma med varandra, det vill säga att den svarta färgen i 49 respektive 50 är färgkod 19. På samma sätt är den röda färgen i 51 färgkod 46 (som i sin tur även är synonym med andra röda färger som inte förekommer på Amazon, t.ex. 43), och den midnattsblå färgen i 54 är färgkod 31 (synonym även med 35 och 45). Den gråbeiga färgen i de tvåfärgade bilarna har färgkod 65. 1961 års modell var den sista där tvåfärgad lack fanns som alternativ. Polisbilarna var tvåfärgade (svarta och vita) och fanns i produktion fram till 1970 men de första åren har de typiskt färgkod 19 angiven (inte 60). De allra första polismålade bilarna som Volvo levererade till svenska statspolisen var Volvo Amazon och hade vita tak (senare svarta). Totalt levererade Volvo c:a 750st Volvo Amazon i polisutförande (inklusive civilpolisbilar) till den svenska polisen.

Metallic

1952 lanserade Volvo den klassiska maroonröda färgen av så kallad metallikromtyp på PV 444 (som dittills mest funnits att få som antingen svart eller grå). Metallikrom var den tidens metalliclack, en vacker lysande cellulosabaserad lack som var oerhört svårskött – den vackra lystern försvann snabbt trots nogrann skötsel och lacken var allmänt väldigt ömtålig. Färgkoden var 8 och ersattes 1955 av en syntetisk lack i samma kulör, nu med färgkod 21. Det skulle enligt uppgifter finnas enstaka tidiga Volvo Amazon med färgkod 21 (röd metallic) från fabrik, men i skenet av Wilsgaards provfärger ovan så ter det sig mer sannolikt att just FK 21 misstagits för WFK 21. Senare under produktionen av Volvo Amazon provar Volvo ut flera metallicfärger på Amazon, men dessa är just provfärger och undantaget 53/102 (stålblå metallic) rör det sig om ett mycket begränsat antal bilar. Andra exempel på metallicfärger som använts som provfärger på Volvo Amazon är 53/90 (silver metallic) och 53/91 (blågrön metallic). Provfärgen 53/92 är troligen också en metallicfärg. Läs mer om provfärger längre ned på sidan.

Färgkoder

I tabellen nedan framgår de officiella färgnamnen som bilarna levererades som. Av marknadsföringsskäl var det vanligt att samma färgkod benämndes olika på olika marknader och därför har flera färgnamn. Notera att alla färger listade på ett modellår inte nödvändigtvis var tillgängliga på alla marknader samtidigt, något som i synnerhet gäller kring modellåret 1961 i övergången från tvåfärgade till enfärgade bilar samt då Volvo 122 S lanserades i USA. Alla färger var heller inte tillgängliga på alla utföranden. Speciellt Volvo Amazon Favorit och Volvo Amazon 123 GT hade begränsade färgutbud, som dessutom också varierade per marknad. Volvo Amazon Favorit sålde t.ex. väldigt bra i Norge och Danmark och fanns där att få som körsbärsröd (46) och ljusblå (95), färger som inte fanns att få på Favorit i Sverige. På samma sätt fanns Volvo Canadian GT som ljusgrön (91) och ljusblå (95). Sammansättningsfabrikerna i Mexiko, Sydafrika och i Chile lackade själva de bilar de slutmonterade och dessa skeppades från Göteborg med fältet för färg tomt på typplåten. Dessa bilar finns därför i andra färger än de som producerades i Sverige.

Amazon karosser lackas i TB vid Torslandafabriken.

Det finns fler avvikelser. Till exempel tog färgen californiavit (42) ett uppehåll 1963 till 1968 då pärlvit (79) var enda vita alternativ. Andra mindre avvikelser förekommer också, inklusive speciallackerade fabrikslevererade bilar – vägverksgul (55) och militärgrön (58) är två exempel, liksom kungsblå (31) som var den färg samtliga av den långa rad Amazoner som årligen mellan 1958 och 1966 levererades till det danska hovet hade. Ett annat exempel är Brandförsvaret som använde sig av Amazon Herrgårdsvagn som befälsbilar med lacken körsbärsröd (46), en kombination som inte såldes till privatpersoner.

En annan kortlivad produktionsfärg på Volvo Amazon var blågrön (85) som finns på tidiga bilar av årsmodell 1964 (och även på PV 544), men som utgick på grund av kvalitetsproblem. Enligt uppgift torkade färgen för långsamt och stoppade upp hela produktionen varpå den fick utgå. Värt att notera är också att Volvo inte är konsekventa i användandet av sina egna färgkoder: till exempel betyder 59 pärlgrå tidiga år (före 120-serien) och senare olivgrön. Hur Volvo själva lyckades hålla ordning på denna röra av färger förblir ett mysterium.

Typskylten på Volvo Amazon ch.-nr. 1.

Bilden ovan föreställer typplåten på Amazonen med ch.-nr. 1. Uppgifterna avser uppifrån typbeteckning (P 1200), chassinummer (1), färg utvändigt (12), färg invändigt (12) samt klädsel (455). Bilen är idag gråvit med svart tak, men var enligt Wilsgaards provfärgsnomenklatur (se ovan) lackad grå med vitt tak från fabrik. Möjligen lackades bilen om i Volvos regi efter det att produktionsfärgerna för Volvo Amazon hade beslutats, men det är inte utrett. Bilen finns bevarad på Svedinos bilmuseum i Halländska Ugglarp men är i ett tämligen miserabelt skick. På bilder av interiören framträder även en duvblå-liknande färg, då bilen inte är omlackad på insidan.

Notera att exemplen nedan endast är till för att illustrera och inte utgör exakt färgmatchning.

FärgkodFärgExempelÅrsmodellKommentar
19Svart1957 – 1970Herrgårdsvagn endast myndighetsbilar.
31Midnattsblå / kungsblå1958 – 196631-4: P12134VE182906 *.
35Midnattsblå / kungsblå1961
42Californiavit / elfenbensvit1959 – 1962, 1969 – 1970Endast USA 1959.
46Körsbärsröd / rubinröd / röd1959 – 1970Herrgårdsvagn endast myndighetsbilar (t.ex. P22134VF33749, P223361P65608).
49Tvåfärgad: Svart med gråbeige tak1957 – 1961Svart (19) och gråbeige (65).
50Tvåfärgad: Gråbeige med svart tak1957 – 1961Gråbeige (65) och svart (19).
51Tvåfärgad: Körsbärsröd med gråbeige tak1957 – 1961Körsbärsröd (46) och gråbeige (65).
54Tvåfärgad: Midnattsblå med gråbeige tak1957 – 1961Midnattsblå (31) och gråbeige (65). Fr.o.m. ch.-nr. 1933.
56, 56-1Olivgrön / lindblomsgrön1957 – 1961
59Olivgrön / lindblomsgrön1959 – 1961
60, 60-1Polisvit1966 – 1970Svart (19) och vit (189). 60-1 se verkstadsmeddelande samt även P221341SP72173.
63Svart1959 – ?Ovanlig. P12104UVB31440 **.
65Gråbeige / ljusgrå / pastellgrå1961 – 1962Endast export 1961. T.ex. ch.-nr. 57602 (USA).
67, 67-1Skifferblå / pastellblå1961 – 1964
72Dovhjortsbrun / brun1962 – 1963
73Dimgrön / ljusgrön1962 – 1963
79, 79-1Pärlvit / vit1963 – 1968
80, 80-1, 80-2Grafitgrå / grå1963 – 196680-2 se P22134VE25356.
84Gyllengul / gul1964 – 1965
85Blågrön / turkos1964Tidiga bilar. Ovanlig. Utgick p.g.a. kvalitetsproblem. Även på PV 544.
86Blå eller grön?1963Endast 12298VF till Arica, Chile. Färgen ännu ej utredd.
89Ljusblå1965 – 1966
90Mörkblå / marinblå1965 – 1966
91Ljusgrön1966 – 1967
94Mörkgrön / djupgrön / grön1967 – 1970
95, 95-1Ljusblå / isblå1967 – 1968
96Mörkblå / kungsblå / stillahavsblå1967 – 1970
97Ljusgul / gul / sandgul / saharagul1968 – 1969
99Mellanblå / medelhavsblå1969 – 1970
* Specialleverans till danska hovet. Bl.a. P12134VK182906, S-1217. Implicerar att även 31-1, 31-2 och 31-3 existerar, men inte nödvändigtvis på Amazon.
** Ch.-nr. 31440 levererades ny till Posten i Luleå den 22:a oktober 1959 (färdigrapporterad Lundbyfabriken den 2:a oktober 1959).

Körsbärsröda (46) Herrgårdsvagnar säljs inte till privatpersoner och finns följaktligen inte med i försäljningsbroschyrer. Detta gäller alla marknader, men Volvo levererar Amazon Herrgårdsvagn i färgkod 46 till Brandförsvaret där de används som befälsbilar. För exempel klicka på länken i tabellen ovan. Precis som körsbärsröda sedanmodeller har dessa svart inredning. Samma sak gäller svarta Herrgårdsvagnar: de existerar då de såldes till Statspolisen i Sverige, vilket bilden nedan visar, där de ersatte större modeller av andra märken och användes för patrulluppdrag och längre körningar men de såldes inte till privatpersoner i den färgen.

Svarta Volvo Amazon Herrgårdsvagn.

Av Volvos leveransböcker framkommer att färgkod 86 levererades på Amazon under årsmodell 1963 på ett hundratal bilar skeppade för sammansättning till Arica, Chile med start vid ch.-nr. 130222 (även ch.-nr. 134283-134378). Dessa bilar har höga nummer i chassinummerserien för årsmodell 1963 medan fabriken i Arica öppnade under juni-juli 1963. Varför sammansättningsfabriken i Arica målade vissa av sina CKD själva och vissa kom färdiglackade från Göteborg är inte klarlagt, men det kan bero på att sammansättningsfabriken inte hade klart med sitt egna måleri samtidigt som man ville komma igång med slutmonteringen. Färgkod 86 anges vara antingen blå, grön eller någonting däremellan vilket trots allt verkar rimligt eftersom färgkod 85 är just blågrön och användes under ungefär samma period.

Färgkod 86 på Volvo Amazon, endast på bilar till Chile.

Enfärgade bilar före 1961 är som redan nämnts ovanliga, men förekommer. Volvo ställde upp med inte mindre än fyra bilar, alla enfärgat röda 122 S, i 1959 års upplaga av Daily Express BRDC International Trophy i Klass B på Silverstone med legendaren Gunnar Andersson på en imponerande 1:a plats och med två av de andra tre bilarna på en 2:a respektive 4:e plats. Amazondominans i rött!

Fyra röda Volvo 122 S deltog i 1959 års BRDC International Trophy på Silverstone. Notera delat bakluckehandtag (ch.-nr. lägre än 21000).

Att Volvo följer trenderna och går från tvåfärgat till enfärgat på Amazon i slutet av 1950-talet är tydligt. Nedan en reklambild från Volvo på en enfärgat körsbärsröd (46) B16-bil som visar sig vara retuscherad för att hänga med trenden bättre. Ursprungligen var bilen körsbärsröd med gråbeige tak (51).

Volvo Amazon B16 bil (1957-1961) i rött. Bilden är retuscherad av Volvo.
Samma bild innan retuscheringen.

Svartvita polisbilar levererades redan 1958, men typiskt med färgkod 19 angiven. Polisbilarna utgick från standardvagnens sportutförande (Amazon Sport, 122 S) och utrustades vid en särskild avdelning efter det att bilen lämnat produktionslinjen. Civila polisbilar – typiskt svarta (19) – har ej färgkod 60 men väl ett avslutande P efter typbeteckningens årsmodellsbokstav samt S-kod(er) för polisutförande. Polisbilar har levererats med alla möjliga inredningar, av vilka några själva har varit S-koder, men var företrädelsevis röda. I en del samtida Volvoliteratur omnämns färgkod 60 som ”polisvit” medan den i andra kallas ”svart/vit”.

Det finns exempel på att Volvo har lackat om en redan lackad kaross när man har introducerat en ny färg, och många gånger har man inte gjort ett särskilt bra jobb. När dimgrön (73) introduceras 1962 verkar man ha lackat om karosser ursprungligen målade skifferblå (67), en färg som introducerades året innan. Den skifferblå färgen syns tydligt i bagagerum och motorrum medan resten av bilen är lackad dimgrön. Samma fenomen förekommer bland bilar lackade i provfärger (se längre ned på sidan) och även när färgen blågrön (85) introduceras 1964 där flera av dessa bilar verkar ha varit svarta (19) från början.

Kodmärkning

Volvo stansar in bokstäver i karossen på Amazon (även 140, 164 och P1800) som utgör interna materialkoder för doppfärg och grundfärg. Från och med den 27:e maj 1969 eller omkring ch.-nr. 336000 för P 130 respektive 72 900 för P 220 flyttas denna kodmärkning till batterihyllans yttre fläns enligt bild nedan.

Se detta verkstadsmeddelande, där det framgår att Volvo inte bemödar sig att avisera detta förrän mer än ett halvår senare. Det är oklart var märkningen satt innan, eller om det fanns någon sådan märkning tidigare.

Nyanser

En del färgkoder anges med ytterligare en siffra, t.ex. 79-1, vilken indikerar en annan leverantör (färgtillverkare) och potentiellt en annan nyans av 79. Anledningen är att Volvo använder sig av flera olika underleverantörer för vissa av sina täcklacker. Färgen skall motsvara Volvos pärlvit (79) men nyansskillnader kan alltså förekomma. Volvo rekommenderar därför att bättringsfärg konsekvent köpes med samma nummer. En del nyanser anser Volvo vara synonyma med varandra och säljer följdaktligen bättringsfärger för flera nyanser (t.ex. 79 och 79-1) under samma detaljnummer (277346). Kända nyanser för Volvo Amazon är 31-4*, 56-1, 60-1**, 67-1, 79-1, 80-1, 80-2 och 95-1.

Fram till och med årsmodell 1977, långt efter det att Amazon har pensionerats som modell, numreras nyanserna efter när i tiden de införs i produktionen. Så ex.vis 80 levererades av första leverantör, 80-1 av andra leverantör och så vidare. Från och med årsmodell 1978 anger numreringen istället vilken tillverkare det handlar om:

  • -1 = Glasurit (BASF)
  • -2 = Herberts
  • -3 = Beckers
  • -4 = ICI
  • -5 = Sikkens (AKZO)
  • -6 = Lewis
  • -7 = Sigma

* Specialleverans till danska hovet. Bl.a. P12134VK182906, S-1217. Implicerar att även 31-1, 31-2 och 31-3 existerar, men inte nödvändigtvis på Amazon.

** Avser den vita färgen i färgkod 60, som är en tvåfärgslackering.

Färger per årsmodell

Nedan följer i princip samma tabell igen fast listad efter modellår (d.v.s. vilka färger fanns en given årsmodell). Notera att Volvo åtminstone marknadsförde att vissa färger endast fanns i kombination med vissa inredningar (se avsnittet om färgkombinationer) och med vissa motor- och växellådsalternativ. Till det kommer det faktum att avvikelser från vad som marknadsfördes garanterat finns, dels för att både utbud och marknadsföring såg olika ut på olika marknader och dels för att en betalande kund med en bestämd uppfattning om hur han eller hon ville ha sin bil hade väldigt goda förutsättningar att få som de ville hos Volvo. Provfärger eller andra specialfärger tas inte upp i denna förteckning.

ÅrsmodellFärger
1957Svart (19)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56)
1958Svart (19)
Midnattsblå (31)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56)
1959Svart (19)
Midnattsblå (31)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56, 59)
Svart (63)
1960Svart (19)
Midnattsblå (31)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56, 59)
1961Svart (19)
Midnattsblå (31, 35)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Svart med gråbeige tak (49)
Gråbeige med svart tak (50)
Körsbärsröd med gråbeige tak (51)
Midnattsblå med gråbeige tak (54)
Olivgrön (56, 59)
Gråbeige (65)
Skifferblå (67)
Dimgrön (73)
1962Svart (19)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Gråbeige (65)
Skifferblå (67)
Dovhjortsbrun (72)
Dimgrön (73)
1963Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Skifferblå (67)
Dovhjortsbrun (72)
Dimgrön (73)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Ljusblå? (86)
1964Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Skifferblå (67)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Gyllengul (84)
Blågrön (85)
1965Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Gyllengul (84)
Ljusblå (89)
Mörkblå (90)
1966Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Grafitgrå (80)
Ljusblå (89)
Mörkblå (90)
Ljusgrön (91)
1967Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Ljusgrön (91)
Mörkgrön (94)
Ljusblå (95)
Mörkblå (96)
1968Svart (19)
Körsbärsröd (46)
Pärlvit (79)
Mörkgrön (94)
Ljusblå (95)
Mörkblå (96)
Ljusgul (97)
1969Svart (19)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Mörkgrön (94)
Mörkblå (96)
Ljusgul (97)
Blå (99)
1970Svart (19)
Californiavit (42)
Körsbärsröd (46)
Mörkgrön (94)
Mörkblå (96)
Blå (99)

I samtida försäljningslitteratur skriver Volvo att Amazonens kaross ”Undergår en genomgripande rostskyddsbehandling där den först tvättas mycket noga, varefter plåten fosfateras och får en lätt etsad yta som ökar färgens vidhäftningsförmåga. Därefter doppas den i en speciell rostskyddsfärg, torkas och är efter kontroll färdig för behandling i Volvos moderna måleri. I måleriet påsprutas de hållbara grund- och mellanlackerna och den slagtåliga och vackra ytlacken och bränns i ugnar. Tack vare de noggranna förarbetena och de moderna lackeringsmetoderna får karossen en glänsande vacker yta, som bibehåller sin lyster och sina skyddande egenskaper under mycket lång tid.”

Bättringsfärger

En del färgkoder är synonyma med varandra, dvs samma färg levereras under samma detaljnummer för flera färgkoder. T.ex. anger Volvo följande bättringsfärger i en tillbehörskatalog. Notera att alla färgkoder inte gäller för Volvo Amazon. Tabellen avser ge en fingervisning om att trots Volvos flora av färgkoder så är flera av dem egentligen identiskt samma färg, åtminstone ur ett bättringsfärgshänseende.

FärgFärgkoderDetaljnummer
Svart19, 49, 50277020
Midnattsblå31, 35, 45, 54277022
Californiavit42277024
Körsbärsröd43, 46, 51277025
Gråbeige43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 65277026
Gyllenbeige48277028
Olivgrön56, 56-1, 68, 68-1277029
Skifferblå67, 67-1277030
Dovhjortsbrun72277031, 277188
Dimgrön73277032
Pärlvit79, 79-1277346
Grafitgrå80, 80-1277350
Gyllengul84277448
Blågrön85277450

Provfärger

Ett mindre antal bilar lackades i provfärger. Dessa bilar har en nummerkombination bestående av två nummer som färgkod, där det första numret anger färgtillverkaren och det andra anger färgkoden. Vanligast är numret för färgtillverkaren DuPont, ”53”, men även ”94” förekommer. Dock är det ännu okänt vilken tillverkare det var. Ibland stansar Volvo in tecknet ”/” mellan numret för färgtillverkaren och färgkoden, och ibland tecknet ”-”. Med undantag för 53/102 är det ett mycket begränsat antal bilar som lackats i provfärger, ofta endast ett exemplar per provfärg, och dessa såldes normalt inte till privatpersoner utan användes som provvagnar och visningsvagnar (demobilar på modern svenska) eller såldes till Volvos anställda.

53/102 var relativt vanlig på 1967 års 123 GT – kanske så många som 100 exemplar – och ses inte sällan på samtida bilder från återförsäljares utställningshallar (som på bilden nedan). Färgen förekommer också på 121 samma år och nämns även i verkstadsmeddelanden från Volvo. 94/102 förekommer också, både på 121 och på 123 GT, årsmodell 1967 men är antagligen än mer ovanlig. Troligen är det samma färg (stålblå metallic) men med en annan tillverkare. Det verkar tydligt att Volvo föredrog DuPont.

Stålblå metallic (53-102) 123 GT visningsvagn hos återförsäljaren Ramers i Örebro, januari 1967.

Enligt uppgift var det vanligt att Volvo lät färgleverantörerna föreslå färger vilka sedan provades ut på Volvos bilmodeller. Provfärgslackade Amazoner blev ofta sparsamt målade och grundfärgen lyser igenom på flera ställen i bland annat motorrum och bagagerum. Jämförelser av bilar lackade i samma provfärg visar också på förhållandevis stora nyansskillnader, vilket möjligen kan förklaras av just det att de bara tillverkades i enstaka exemplar och ofta långt ifrån varandra chassinummermässigt.

En del tidiga provfärger, som 53/23 och 53/27, blev senare produktionsfärger på Volvo Amazon. Man kan även ana mönstret hos 53/64 som var en testfärg i kulören mörkblå på årsmodell 1964. Året efter kom som bekant mörkblå som en officiell produktionsfärg, nu med färgkod 90 (ersatt 1967 av färgkod 96). Stålblå metallic (102) är en officiell produktionsfärg på Volvo 140, Volvo 164 och på P 1800 men blev aldrig det på Amazon.

Fler provfärger än de som förekommer i tabellen nedan kan förekomma.

FärgkodFärgÅrsmodellKommentar
53/23Dimgrön1961ch.-nr. 56087 (P 120)
53/24Olivgul1961ch.-nr. 56088 (P 120)
53/25Molnblå1961ch.-nr. 56089 (P 120)
53/26Sälbrun1961ch.-nr. 56090, 61396 (P 120)
53/26-27Tvåfärgad1961Sälbrun och dovhjortsbrun
53/27Dovhjortsbrun1961ch.-nr. 56094, 61398 (P 120)
53/27-65Tvåfärgad1961Dovhjortsbrun och gråbeige
53/28Marinblå1961ch.-nr. 56091 (P 120)
53/28-65Tvåfärgad1961Marinblå och gråbeige
53/29Djupblå1961 – 1962ch.-nr. 56092, 94443 (P 120); leverans till VD Gunnar Engellau den 7:e september 1960.
53/30Nattblå1961ch.-nr. 56093 (P 120)
53/31Mercedesgrå1961 – 1962ch.-nr. 61397, 94441 (P 120)
53/33<ej angiven>1962ch.-nr. 94442 (P 120)
53/34<ej angiven>1962ch.-nr. 94440 (P 120)
53/56<ej angiven>1964ch.-nr. 8392 (P 220)
53/57<ej angiven>1964ch.-nr. 8393 (P 220)
53/58<ej angiven>1964ch.-nr. 8394 (P 220)
53/59<ej angiven>1964ch.-nr. 8395 (P 220)
53/60<ej angiven>1964ch.-nr. 8396 (P 220)
53/64Mörkblå1964ch.-nr. 76363 – 76372 (P 130, 121)
53/65Gråbeige1964ch.-nr. 78416 – 78421 (P 130)
53/90Silver metallic1966ch.-nr. 189059 – 189062 (P 130, 122 S)
53/91Blågrön metallic1967 – 1968ch.-nr. 234837 – 234937, 235787 – 235817, 237351, 237993 (P 130 *), 62767 (P 220, 122 S)
53/92<okänd>1967P 130, 121
53/102Stålblå metallic1967Bl.a. ch.-nr. 230401, 233390, 233622, 233982 (P 130 **)

* Företrädelsevis 123 GT, men även enstaka 121 (t.ex. ch.-nr. 237351 och 237993) och 122 S (t.ex. ch.-nr. 62767).
** Företrädelsevis 123 GT, men även enstaka 121 (t.ex. ch.-nr. 241848, 241868, 243358, 243366 och 249574).

ProvfärgFärgExempelÅrsmodellKommentar
53-90Silver metallic1966Endast 122 S. Endast fyra kända exemplar.
53-91Blågrön metallic1967Både på 121 och på 123 GT. Liknar produktionsfärg 111.
53-102Stålblå metallic1967Både på 121 och på 123 GT. Senare produktionsfärg 102.

Exempel på typbeteckningsplåtar från Amazoner med provfärger:

53/64
53/90
53/91
53/92
53/102