Diverse


Volvo Servicebok Personvagnar TP83017 / 1.25.000.4.66. (Tack till Fredrik Lofter som scannade in serviceboken)

General Motors jämför Vauxall VX 4/90 med Volvo Amazon 122S

Då är der bra att ha en Volvo 4.65

Bacho Bilvärmare 3500

Volvo Personvagnar Servicedata TP 88000/1 5000

Volvo Servicedata Personvagnar Tp. nr 88000/4 12. 67. 5000

Service data för 120, 140, 164 och 1800 TP 88136/3 4.70 5000

Monteringsanvisning för bagagerumsbelysning nr 279894

Askkoppsbelysning 281460-6

TRICO Vindrutespolare för PV544 och Amazon 59
VBG Draganordning  Monteringsanvisning
B-O-H Draganordning  Monteringsanvisning
Monteringsanvisning för servobroms till Volvo P1200 med skivbromsar SS 2174/2 1500. 11. 61

Monteringsanvisning för rattlås till 120-serien 540473/5. 50.000 10. 69

Volvo Bil-glas 1967  RA 2435/12-67 (Tack till Fredrik Lofter som scannade in den här guiden)

Volvo Garantibok  TP 81077/7 35.000.12.68 (Tack till Fredrik Lofter som scannade in garantiboken)

PV garanti för chassinummer 204919

PV garanti 100.000 2. 60.

Smörjföreskrifter för Volvo Amazon 1961/1962

Riktpriser för underhåll, reperationer, Volvo Amazon Del 1 Den beskrivande delen (inga priser)

Reparationslista RK 370/2. 63. 25.000

Riktpriser för underhåll och reparationer 12. 63

Riktpriser för underhåll och reparationer 10. 64

Prislista för Amazoner gällande fr.o.m 2/1 1962

Innan Ni byter bromsband-bromstrummor RK 1889/2. 15.000 (svenska) 9.65.

Extra säkerhetsanordning som Volvo skickade ut i samband med 57:ans problem med huvlåsningen
Monteringsanvisning och ett personligt brev från Volvos dåvarande VD Gunnar Engellau

Ritning av 122 (P120) 53 x 76 cm  från Paul Malloy PDF TIF

Monteringsanvisning Bakre säkerhetsbälte Volvo 130, 220
1150691-500-P717-8417 PDF

Bestämmelse angående asymmetriska strålkastare
TP 435/1. 80.000. 6. 66. PDF